.:Vigrid Forsiden:.

Brevet til Ringnes
-Kommentar

Som dere ser har vi sendt et brev til Ringnes hvor vi anmoder dem om å unngå å ærekrenke, nedvurdere eller hetse den nordiske kvinne i sine reklamekampanjer.

Alternativet ville vært å anmelde forholdet til Politiet eller Riksadvokaten.

Vigrid følger her en prinsipiell linje om ikke å politianmelde konkrete forhold før dem vi mener har forbrudt seg har fått anledning til å rette opp forholdet selv. Dette gjelder nærmest uansett hvor grov hetsen og nedvurderingen er.

Årsaken til det er at det norske folk lenge har vært gjenstand for nærmest total offentlig hjernevasking som går ut på å nedvurdere hvite mennesker. Nærmest uansett hva og hvorfor og hvordan. Denne begrensingen har vi forlatt etter at vår anmeldelse av blondinevitser er blitt gjort landskjent av massemedia. Vi anmelder nå uten forvarsel.

Vårt mål er å motvirke denne hjernevaskingen og det innebygde og ubevisste selvhatet den har ført til som i sin ytre form kalles "politisk korrekt adferd". Vi tror en slik påvirkning fra vår side har større sannsynlighet for å lykkes ved en vennlig anmodning enn en fiendtligsinnet anmeldelse.

Vi håper dere er enige i at det er en riktig linje å følge.

Odin være med dere og ha en fortsatt god sommer! Tore

Brev til Ringnes
-Kopi

Tore W. Tvedt
Postboks 249
1372 Asker

Ringnes A/S
V/ Markedsdirektøren

Hokksund, 21 juni 2001.

Att.: Nedvurderende reklamefilm.

For et par uker siden ble jeg gjort oppmerksom på en reklamefilm som gikk på flere TV-kanaler her i Norge. Den skal angivelig ha reklamert for Solo mineralvann, men det virket mere som en rasehets mot våre nordiske kvinner hvor man klarte å fremstille den tørste kvinnen som en dum og blond pornohore som snakker tysk og lar seg knulle av en halvneger.

Sikkert veldig morsomt for dem som har laget den. For dem som kan bli rammet av en slik parodi forholder det seg imidlertid annerledes.

Alt sammen er så politisk korrekt fremstilt at man kan lure på hva som egentlig er det primære budskapet med filmen. Jeg tillater meg derfor å stille deg et direkte spørsmål: Er denne filmen en reklamefilm for Solo eller har dere fått betalt av den norske stat for å lage en film som bidrar til å bryte ned våre nordiske kvinners selvbilde?

Uansett hva svaret måtte bli vil jeg be deg gi instruks til de i Ringneskonsernet som er ansvarlige for reklamekampanjene deres om å unngå forhold som kan virke ærekrenkende, nedvurderende eller hetsende mot våre nordiske kvinner.

Forholdet vil ikke bli politianmeldt etter §135A.
Brevet er åpent og lagt ut på internett.

Med Nordisk Hilsen

Tore W. Tvedt
Borgerrettsbevegelsen Vigrid.