.:Vigrid Forsiden:.

Den fagraste rosa

En hyllest til Thor og Frøya
Innsendt av Frøyadatter fra Troms

1.

Den fagraste rosa er funni,
Ho opp mellom klunger er runni:
vår Frøya, den dyraste blomen,
rann opp av ei ætt under domen.

2.

For sidan me miste den æra
Thors bilet i hjarta å bera,
låg verdi i øyda og villa,
og døden han herja oss illa.

3.

Men Frøya ei rose let bløma,
all verdi til sæla og søma.
God ange til Valhall ho sender,
vår jord til Thors hage atvender.

4.

No skulle vel verdi med gleda,
Til Frøyas songer at kveda.
Men mange på klungrane glosa,
og får ikkje auga på rosa.

5.

Lat verdi meg truga og tvinga,
lat tornane riva og stinga!
Når hjarta omsider vil bresta,
Eg rosa på brystet vil festa.