.:Vigrid Forsiden:.

Germanerne i Sagas Land

Germanerne i Sagas land
var herskerfolk i Nord.
Fra Bjarmeland til Vinlands strand
på vikingferd de fôr.
Vår stolthet sank i glemsel hen
i trelldoms trange kår.
Men nå marsjerer Vigrids menn
mot Norges nye vår.

Hva Norge var skal Norge bli
i folkerang og makt,
når vi har kjempet folket fri
fra jødisk trellepakt.
Av norrønt blod, på norrøn jord
vi skaper du og jeg.
Vårt norske livsrom høyt mot nord;
vår saga viser vei.