.:Hovedsiden:.

Jødene og den første verdenskrig (Balfour-deklarasjonen)

Den første verdenskrigen raser på Vestfronten i en stillingskrig verden aldri har sett maken til. England har store problemer med å holde krigen gående på høyt nivå og krigstrettheten brer seg i Frankrike.

En løsning må finnes. I Vest sitter U$A og hjelper de vestallierte fordekt, men president Wilson ble valgt på slagordet "U$A ute av krigen". På Østfronten er Tyskland i ferd med å få et overtak og vil kunne overføre store styrker til Vestfronten.

Da griper den engelske utenriksminister Balfour inn med en erklæring om at jødene skal få sitt Israel i Palestina hvis de får U$A inn i krigen på de alliertes side. Det lykkes og resten er kjent historie. Og USA gikk over fra U$A til Jew$A. Jødene gir fullt fanden i at noen millioner hvite ikke-jøder må dø for at de skal få Palestina. Og millionene døde. Og millioner har dødd siden fordi jødene fikk viljen sin.

Den zionistiske verdensmakt må knuses!


Teksten under bildet: "Jødenes løgner og forfalskninger begynte før den andre verdenskrig - Dette bildet var først trykket i "Berliner Lokalanzeiger" 9. juni 1914 og viser seierherrene i et hesteveddeløp. Det samme fotoet, men nå med retusjert bakgrunn, ble senere trykket av den russiske avisen "Wes Mir". Nå var tittelen "De tyske tyvene fra Warsawa" og underteksten "En gruppe tyske plyndrere med hendene fulle av tyvegods"".


1. Verdenskrig - Den tyske generalstab

Hatpropagandaen mot Tyskland i forrige århundrede var så enorm at det riktige er å si at det som kalles den første og andre verdenskrig heller bør hete "30-års-krigen for å knuse Tyskland". Det stoppet ikke i 1945, men i årene etter krigen ble 17 millioner tyskere fordrevet og flere millioner drept. Tyskland er fremdeles et zionistokkupert land hvor Jew$A alene holder rundt 80.000 okkupasjonssoldater. Det jødiske sentralrådet i Tyskland dirigerer politikken Kansleren skal følge.

Teksten på bildet over: "De jødiske løgner og forfalskninger startet lenge før den andre verdenskrig - Originalbildet til venstre viser de tyske lederne Hindenburg, Keiser Wilhelm II og Ludendorff mens de diskuterer militære kart i det tyske hovedkvarteret. Den franske avisen "Les Annales" av 27. januar 1918 retusjerte inn et kart over Balkan og deler av Russland for å vise tyskernes erobringsplaner. De gjorde også ansiktene mere dystre og brutale".

Tyskland er Europas offernasjon!


Falskt foto fra den 1. verdenskrig

En svært så viktig del av enhver krig er propaganda. Har man intet stygt å si om fienden så forfalsker og lyver man i stedet. Den som følger med på det zionistiske Imperiet sine aggresjonskriger i dag kan bli kvalm av all falskheten og løgnene aggressorene tar i bruk.

Det landet som har vært mest utsatt for jødenes og zionistenes løgner er Tyskland og da tenker vi ikke bare på HoloCa$h-løgnene og andre hatefulle fantasifostre fra den 2. verdenskrig. Bildet over til venstre ble brukt av Russland under 1. verdenskrig og ble tekstet som bevis på tyske grusomheter i Polen. Til høyre på montasjen over ser vi originalbildet som er fra Odessa i 1905 med teksten: "Ofre for gjengkrig i Odessa". Hvilket vil si at de sannsynligvis er ofre for den jødiske mafiaen. Odessa var jødeby nr 1 i Russland og sto bak mafiaen der.

Bli med oss i kampen for sannhet og rettferdighet!


Oberst Paul von Lettow-Vorbeck - geriljaens mester

Vår kamp for å stoppe den planlagte utryddelsen av oss som folk og rase er en total sivil krig innfor rammen av norsk lov. Men et av våre forbilder er et militært geni som var en mester i geriljakrig.

Jødene bak krigsforlengelse

og millioner drepte. Og i neste runde ble Europa lagt øde under andre halvdel av 30-årskrigen for å knuse Europas sterke sentrum. Videoen er 1. del av 4 som du kan sette igang på slutten av hver del.


Den Store Krigen (1. verdenskrig)

Innimellom spørsmål om nazisme, HoloCa$h og 2. verdenskrig dumper det også noen innom den 1 verdenskrig eller Den Store Krigen som den het dengang. Vi linker derfor opp en av de beste sidene på nett om denne totalt ødeleggende konflikten for Europa.

Churchill sa det slik i 1936: "USA skulle aldri grepet inn i Den Store Krigen. Alle de europeiske stormakteene var utslitt og på våren 1917 var alle villige til en forhandlet fred. Uten amerikansk inngripen ville vi ikke fått Versailles og Hitler og den 2. verdenskrig. Vi ville ikke fått bolsjevismen i Russland eller fascismen i Italia og over en million britiske og andre lands soldaters liv ville blitt spart". Alt dette var prisen for at zionistjødene ville ha Israel.

Bildet til venstre er av en fransk feltkanon mens til høyre er den berømte danserinnen, sengevarmeren og spionen Matahari som i virkeligheten var nederlandsk med navnet Greta Zelle.

Jødisk grådighet ødela Europa!


Tyskland kriger minst av de store i Europa

- Jødenes propagandaapparat tuter oss alle ørene fulle av Tyskland som en krigersk nasjon. Tallene og fakta viser oss at sannheten er den stikk motsatte. Blant de store europeiske landene er det ingen som har ført færre kriger enn Tyskland. Bildet viser Waffen-SS-helter fra divisjon "Florian Geyer" på Bialystok-fronten i frigjøringskampen mot den jødestyrte kommunismen.


Egypts storhetstid hadde et nordisk herskerskikt

At den nordiske dronning Nefertiti har funnet sin plass i nord-Europa er bare rett og riktig. Herfra kom genene hennes og det øvrige lederskiktet i Egypts storhetstid. De er fremstilt med rene nordiske trekk og blå øyne.

Husk Alamo

6. mars 1836 sto slaget ved Alamo hvor rundt 200 hvite pionerer sto overfor flere tusen elitesoldater i den mexikanske hæren. Her skrev de navnene sine inn i vår rases evige heltehall med hjerteblodet sitt. Vi minnes dem med kampropet: "Husk Alamo". Slik vi også skal huske Termopyle, Breslau og Berlin.

Gammel hodeskalle kan velte Afrikateorien

De politisk korrekte asylvokterne satser alt på at vi nordboere hadde våre forfedre i Afrika og at alle humanoider spredde seg derfra. Hodeskallefunn i Kina kan velte denne teorien. Vigrids kamp går uansett på fremtiden.


Napoleons hær i lusent endelikt

Om Napoleon går det en historie om at da han som korsikaner var kadett på det franske militærakademiet ble han hånet som en pusling av de germanske aspirant-kollegene.

Han skal da ha sverget overfor en kamerat at han skulle vie sitt liv til å ødelegge for det germanske Frankrike. Da Napoleon var død var den germanske adelsklasse blødd hvit etter alle krigene hvor han ofret dem, men selv stakk ved nederlagene.

Forskning.no har en artikkel om det hvor de kaller Napoleon en morder. Da regner vi med at de ser på Churchill, Eisenhower og Stalin som mordere også. At lus i Øst-Europa også kalles en morder er vi enige i. Luseplagen varte til etter den 2. verdenskrig og Tyskland reddet utallige liv i interneringsleirene med Zyklon-B som avlusingsmiddel. Kanskje hadde flere overlevd Napoleons felttog hadde de hatt livredderen Zyklon-B de også.

Zyklon-B reddet liv!


Karl med Hammeren redder Europa fra Islam

Året er 732 etter 0 og de seierrike muslimene jager videre inn mot det europeiske kjernelandet. Veien går over Pyreneene som skiller Spania fra Frankrike. Deretter dreier de nordvestover mot Atlanterhavet og så nord mot Paris.

Muslimene plyndrer og dreper vantro for fote, men en del av den Wisigothiske hæren trekker seg unna og går sammen med frankerne under Karl med Hammeren (Martell) og velger seg Tours som slagsted.

Muslimene kommer med en hær som ikke kjenner annet enn seire. Muslimene angriper, men det nordiske fotfolket står fast. I himmelen over hæren fortsetter de døde kampen videre. I 6 dager raser slaget, men frankerne går rundt og plyndrer leiren til muslimene og dreper lederen. Dermed slås muslimene på flukt og Europa er reddet. Til i dag.

Vigrid hylder Karl med Hammeren!


Sjøslaget ved Lepanto

7. oktober er en merkedag for Europa og bør bli gjenstand for offentlig feiring og flaggheising. Den datoen i 1571 ble tyrkernes erobringskrig stoppet ved Lepantobukten syd i Hellas.

Noen år før hadde tyrkerne lidd nederlag ved Malta, men tyrkerne ga selvsagt ikke opp av den grunn. De samlet en stor flåte og herjet greske øyer hvor de torturerte og drepte for fote. Islam's forbannelse spredde seg vestover. Paven og kongen av Spania forsto at tyrkerne måtte stoppes og oppropet om hellig kristen krig samlet en like stor flåte som muslimene.

I bukten ved Lepanto møttes de og etter et slag hvor ytterfløyen til europeerne brøt sammen ble reservene kastet inn i slaget akkurat tidsnok til å gi de hvite's sentrum tid nok til å knuse det tyrkiske sentrum. Det avgjorde slaget og kun en del av tyrkerne kom seg unna.

Samlet og sterkt seirer Europa!


March of the Titans

March of the Titans - Kjempenes Marsj - er verdenshistorien skrevet med en hvit vinkling og liten sans for politisk korrekthet. Reaksjonene har selvsagt ikke uteblitt. Hvordan kan noen ta seg den frihet å skrive om historien uten å be om tillatelse fra det jødiske Herrefolket? Uhørt. Men det har altså skjedd.

Boken var så populær at den ble utsolgt med en gang den forelå fra trykkeriet. Idag er den kun å få på CD. Hvis noen har en bok å forære meg tar jeg imot med glede. Her er linken til hjemmesiden som forhåpentligvis gir deg også kjøpelyst.

Fremtiden har fortidens historie som plattform!


Kennewick Man i rampelyset igjen

I 1996 fant man et skjelett ved bredden av Columbia River. Skjelettet var ikke av indiansk herkomst, det var klart, problemet var at undersøkelser viste at skjelettet var 9400 år gammelt.

Med dette begynte drakampen. Forskere ville undersøke skjelettet nærmere for å få en bekreftelse på alderen og finne ut mer om liket; indianerne var livredde for å miste sin status som Amerikas opprinnelige befolkning og privilegiene som hører til. Myndighetene ble etter hvert redde for at teorien om at skjelettet tilhørte en hvit person skulle holde stikk og begravde liket uten diskusjon.

Nå øyner imidlertid forskerne en mulighet for at liket skal kunne graves opp og studeres slik at sannheten kan komme for en dag. Likheten mellom Kennewick-mannen og den britiske skuespilleren Stewart er forøvrig slående.

All sivilisasjon fra Norden!