.:Vigrid Forsiden:.

Løgn og Krigshissing fra Nazi-Kristian i Unge Høyre
5. november 2016

Nazi-Kristian hater demokrati og Krims befolkning

----- Original Message -----
Sent: Saturday, November 05, 2016 at 1:07 PM
From: "Tore W. Tvedt"
To: Aktive i Unge Høyre, Høyres ledelse med flere
Cc: ida.anna.haugen@nrk.no, 03030@nrk.no

Subject: Kristian T. Riise's Nazipropaganda og Krigsretorikk

Til aktive medlemmer i det høyreekstreme NAZI-partiet Høyre. (NAZI = NAto-ZIonistisk) med kopi til NRK (Nazistisk Riks-Kringkasting).

Vedrørende artikkel den 4. november 2016 i NRK Ytring med tittelen "Amerikanske flagg på Værnes og norsk hornmusikk i brystet".

De høyreekstreme nazistene er på krigsstien med erobring av Russland og ødeleggelse av Den Russiske Sivilisasjon som mål. Det er flere årsaker til det hvorav den jødiske x/russiske diasporaen i Det Anglozionistiske Imperiet er den viktigste. Gjennom flere hundre år har Anglozionistenes to kjerneland, England og USA, ført aktiv krig mot Russland på alle fronter for å hindre det i å bli en geopolitisk trussel mot sine egne ambisjoner om eneveldig makt på kloden vår.

I to verdenskriger fikk Anglozionistene manøvrert det europeiske kontinentets to sterkeste makter, Russland og Tyskland, til å ødelegge hverandre i en blodtapping uten like. Sett fra Anglozionistenes side en genial strategi som ødela det europeiske kontinent for alltid som global maktfaktor. Gjennom Anglozionistenes militære erobring og okkupasjon i mai 1945 ble Vest-Europa i praksis innlemmet som vasall-stater under Anglozionistisk overformynderi. Etter Sovjet-Unionens oppløsning i 1991 erobret og militariserte Anglozionistene de tidligere sovjetstatene i Europa og flyttet kampstyrkene sine helt til Russlands grenser. Noe av det i regi av NAZI-alliansen deres og noe direkte fra de tre Anglozionistiske kjernelandene USA, England og Canada.

I dag er NAZI-alliansen så godt som ferdig med sine militære forberedelser for angrepskrig mot Russland og kan gå til krig hvilken dag det skal være.

Ventetiden på angrepsordren fra det anglojødiske finansoligarkiet i USA brukes til å finpusse de militære tiltakene, som utplassering av US-marines i Norge, men den største vekten legges på propagandakrigen mot Russland og bagatelliseringen av egne krigshensikter og krigsforberedelser. Ovennevnte artikkel av den høyreekstreme nazipolitikeren, Kristian Tonning Riise, er et glimrende eksempel på denne taktikken.

Hvis det ikke var for de katastrofale følgene av den høyreekstreme krigspolitikken NAZI-alliansen fører og NAZI-Kristian i ovennevnte artikkel bifaller hadde vi avskrevet den høyreekstreme ungdomslederen som en historieløs tulling som det har rablet for. Slik er det imidlertid ikke.

Vi oppfatter NAZI-Kristian som en meget intelligent og kunnskapsrik ung politiker med stor forståelse av dagens situasjon basert på Nazistenes løgnbaserte narrativ og hans egen destruktive rolle i den. En rolle han ser ut til å stortrives i og nyte i fulle drag. I så måte minner han om de fanatiske amerikanske politikerne og krigshaukene Mad. Albright, John McCain og Crooked Killary Clinton med flere.

Det som driver disse gruppene må være basert på hat, forakt og ondskap mot enhver som er uenig med dem og motsetter seg det AngloZionistiske Imperiets allmakt. I Norge fremstår Erna Solberg og Børge Brende som nazi-Kristian sine meningsfeller og forbilder.

Hele den nåværende propagandakampanjen mot Russland er basert på et eneste løgnaktig postulat: "Russland har annektert Krim!" 

Før det, mellom 2008 og 2014, var postulatet at Russland hadde ført angrepskrig mot Georgia.

Begge deler er blanke løgner. I Georgia-felttoget i 2008 reddet de russiske styrkene Abkhazerne og Sør-Osseterne fra folkemord og fordrivelse etter Georgias militære angrep på de to republikkene hvor de samtidig myrdet de russiske fredsbevarende styrkene som sto der. Georgia var utstyrt, trent og hisset opp av NAZI-alliansen.

Når det gjelder Krim oppfattet innbyggerne der hva som skjedde i Ukraina etter at USA og EU hadde destabilisert landet og gjennomført et blodig statskupp hvor de innsatte sine egne lakeier til å styre. Det første de bloddryppende kuppmakerne i Kiev gjorde var å innlede terror, fordrivelse og massemord av den russiske befolkningen i landet.

På Krim tok befolkningen saken i egne hender og vedtok løsrivelse fra Ukraina med overveldende flertall og i en ny folkeavstemming vedtok med like overveldende flertall å søke om tilslutning til Moderlandet Russland. En søknad Russland aksepterte og dermed sparte Krim for det samme blodbadet som utspilte, og fortsatt utspiller, seg i Novorossia.

Krim og Russland demonstrerte her for en hel verden grunnprinsippene for folkenes rett til selvbestemmelse og de spillereglene som må danne grunnlaget for et ekte demokrati.

Og her er vi ved et av kjernepunktene til NAZI-alliansens hat mot Putin og Russland: Både Det AngloZionistiske Imperiet og dets NAZI-allianse hater folkenes rett til selvbestemmelse og demokrati. USA er et Imperium ledet av et anglozionistisk finansoligarki med de jødiske oligarkene som dominerende.

Når Kristian Tonning Riise identifiserer seg med og  propaganderer for disse kreftene og deres hatefulle, antidemokratiske krigspolitikk har han for godt vendt ryggen til demokratiet og dets fundament og Høyres menige politikere må fjerne han fra alle ledende posisjoner. Det gjelder forøvrig ikke bare Nazi-Kristian, men hele Høyres krigsbejaende lederskap som baserer seg på de samme løgnene og hatefullheten som driver NAZI-alliansen til krig mot Russland.

En krig som igjen vil legge Europa i ruiner og drepe hundrevis av millioner om den utkjempes med atomvåpen.

Innen de AngloZionistiske kjernelandene, USA, England, Canada, Australia og New Zealand tar de det mere med ro siden krigen deres mot Russland vil utkjempes i Europa til siste Europeer.

Det som må til for at vi skal unngå denne meningsløse storkrigen i Europa er at de menige medlemmene i høyreekstreme partier som Høyre fjerner de hatefulle og krigskåte Nazistene som leder dem i dag.

Vi i Vigrid utfordrer samtidig de høyreekstreme Nazistene i Høyres lederskap, som Erna Solberg, Børge Brende og Kristian Tonning Riise til å ta debatten med oss. Direktesendt og åpent i det offentlige rom. Våger dere ikke det har dere de facto akseptert Vigrid sitt syn på temaet og våre karakteristikker av dere. Det er nemlig slik et demokrati skal fungere, men det hater dere jo.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)