.:Vigrid Forsiden:.

Jødisk hat mot Russland bak Massemord og Krig

Igor Plotnitsky, president i Lugansk: Jøder bak Kiev-kuppet og Krigen i Novorossia

Plotnitsky sier det som det er: Jødene står bak statskupp og krig i Ukraina. Og som trofaste hjelpere til folkemord og Holocaust på russerne i Novorossia har de sine trofaste jødesleikende nasjonalister og nasjonalsosialister. For noe ynkverdig forræderisk krapyl. Og bakom står NAZI-alliansen som redskap for det jødestyrte Anglozionistiske Imperiet.

Alexander Solsjenitsyn: Jødestyrt kommunisme sto for massemord i Russland

Jødene er vår ulykke. Men enda verre er dagens nasjonalister og nasjonalsosialister som enten deltar aktivt i Folkemordet på russerne eller støtter dem ved å tie stille om Sivilisasjonsforræderiet.

Artikkel om det jødiske dødsleirsystemet Gulag-Arkipelago

Definerer du som leser dette deg som noe som begynner med Nasjo-et eller annet og ikke melder deg til kamp i Vigrid not NAZI-alliansen og dets støttespillere i deres Sivilisasjonskrig mot Den Nordiske Verden er du selv, etter vår oppfatning, en del av problemet og ord som feiging, forræder og lignende kan passe bra.

Tiden er inne til at du engasjerer deg med arbeide eller penger i Vigrids Frihetskamp for våre eldgamle Nordiske Verdier!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)